แบบที่ 1
บัญชีผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ประเภทตู้เพลงคาราโอเกะ  ร้านคาราโอเกะ ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ร้านให้บริการโทรศัพท์มือถือ ร้านเกมส์ ศูนย์เช่าวีดีโอ และร้านจำหน่ายซีดี
ของ สภ.ดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร


ลำดับ

สภ.

- ชื่อ สกุล ผู้ประกอบการ
- ชื่อสถานที่
-  สถานที่ตั้ง (บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ)

ประเภทผู้ใช้งานลิขสิทธิ์

หมายเหต

1

ดงเจริญ

นายเฉลิมฤทธิ์  ทองสุข
ครูคอม วีซีดี
202 หมู่ที่ 1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

ศูนย์เช่าวีดีโอ และจำหน่ายซีดี

 

2

นายพิษณุ  ชนะสิทธิ์
พิษณุอิเล็กทรอนิกส์
196 ม.1 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

ร้านวีดีโอเกมส์

 

3

นางเฉลิม  เสมานารถ
เพื่อนเกมส์
2 ม.9 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

ร้านวีดีโอเกมส์

 

4

นายเอกสิทธิ์  ขำเกิด
แขกสำนัก
111/1 ม.1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

ร้านวีดีโอเกมส์

 

 

 

ลำดับ

สภ.       

- ชื่อ สกุล ผู้ประกอบการ
- ชื่อสถานที่
-  สถานที่ตั้ง (บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ)

ประเภทผู้ใช้งานลิขสิทธิ์

หมายเหต

5

ดงเจริญ

นายวีรยุทธ   เถาว์แล
อุ้ยพันทิพย์คอมพิวเตอร์
86/7 ม.1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้บริการอินเตอร์เน็ตและเกมส์คอมพิวเตอร์

 

6

ดงเจริญ

นายอภิรักษ์    ไหลสกุล
เก้าแสน
185 ม.1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

ให้บริการอินเตอร์เน็ต

 

7

ดงเจริญ

นายเจษฎา    บุญศิริ  ( สำนักเทเลคอม )
136/2 ม.1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

ซื้อจำหน่ายและซ่อมโทรศัพท์ และอุปกรณ์สื่อสาร

 

8

ดงเจริญ

นายวิษณุ    จันทร์เข็ม
แฟนฉันเดอะมูฟวี่
211 ม.1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร

จำหน่ายและให้เช่าวีซีดี ซีดี ดีวีดี

 

9

ดงเจริญ

นางปิยนุช    ชูมณี  ( แสงเสียง )
146 ม.1 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร      

ให้บริการอินเตอร์เน็ต

 

10

ดงเจริญ

นางวันดี    บุญสุข
บอยคาราโอเกะ
198 ม.1 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร  

ให้บริการคาราโอเกะ