ผู้บังคับบัญชา

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สายตรวจตำบล

กฏหมายที่ควรทราบ

 

 

 

 

สถานีตำรวจภูธรดงเจริญ
เลขที่  287  หมู่  1  ตำบลสำนักขุนเณร  อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร  66210
โทรศัพท์  056-657016
โทรสาร  056-657017

ผู้ดูแล  ดาบตำรวจวงศพัทธ์    ทัดสอน    Email  [email protected]