ผู้บังคับบัญชา
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สายตรวจตำบล
กฏหมายที่ควรทราบ

 

 

HTML Counters
ข้อมูลผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ในพื้นที่ สภ.ดงเจริญ
 
 
 
 

 

กวดขันวินัยจราจร

สภ.ดงเจริญได้ทำการตั้งจุดตรวจ
เพื่อกวดขันวินัยการจราจรเพื่อความ
ปลดภัยในการขับขี่และตรวจค้น
สิ่งผิดกฏหมาย

 

 

ภาพกิจกรรมการฝึก

ฝึกกองร้อยปราบจรจลเพิ่อเตรียม
ความพร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีเหตุ
การณ์ชุมนุมประท้วง