ผู้บังคับบัญชา
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สายตรวจตำบล
กฏหมายที่ควรทราบ
 
 

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายหรือแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่   สถานีตำรวจภูธรดงเจริญ
เลขที่  287  หมู่  1  ตำบลสำนักขุนเณร  อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร  66210
โทรศัพท์  056-657016
โทรสาร  056-657017

หรือ    Email   [email protected]